Appcentive logo

Wij maken interactieve apps die inzicht brengen in politiek-maatschappelijke vraagstukken. Zo worden doelstellingen sneller en efficiënter bereikt.

Appcentive abstract webapp visual

Niet zomaar een data-instrument

Onze webapps laten niet simpelweg wat data zien op een leuke manier, het zijn ware instrumenten in de zin dat ze ‘bespeelbaar’ zijn door de gebruiker (serious gaming). Onze apps zijn uniek door toepassing van deze key-features:

Datavisualisaties

Wij maken gebruik van visualisaties die helpen te begrijpen en vergelijken waar het om gaat. Door deze in real-time, zonder laadtijd, bij te werken kan snel inzicht worden verkregen.

Dynamische scenario's

Knoppen en schuifjes staan toe om eigen input te geven om zo verschillende scenario’s te testen. Al tijdens het schuiven kan je de data zien veranderen en hieruit conclusies trekken. Scenario’s kunnen worden opgeslagen op een eigen account.

Oog op het doel

Door het concrete doel en de progressie naar dat doel altijd in beeld te hebben, wordt er gestimuleerd om verder te gaan en focus te behouden op waar het in essentie om gaat.

Energizer Toolkit

Zonnepanelen
Hoogspanningsmast
Windturbine

Appcentive is succesvol geworden met de RES Tool. Dit is een interactieve webapplicatie voor het visualiseren van besluitvorming van een Regionale Energie Strategie (RES). Deze helpt bij het maken van plannen voor grootschalige energieopwekking op regionaal niveau. Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Elke regio maakt een RES om zo te voldoen aan 49% minder CO2 uitstoot in 2030.

Voor deze complexe opgave, ontwikkelen wij de Energizer Toolkit, welke bestaat uit een pakket van drie webapps die elk aansluiten op een andere fase van de RES.

Fase 1: Orientation

eerder bekend als RES Tool

Wij zijn begonnen met onze eerste app voor de RES Twente, eind 2019. Deze app werd ingezet voor de totstandkoming van de RES 1.0, en is bedoeld om te oriënteren wat de mogelijkheden binnen de regio zijn op gebied van duurzame opwek van elektriciteit. Met de app kan zowel op regionaal niveau als op gemeentelijk niveau worden ingevoerd hoeveel wind en zon men zou willen inzetten en laat direct zien wat de totale opbrengst wordt met een indicatie van de belasting op het elektriciteitsnet en de daarbijhorende maatschappelijke kosten.

Wij hebben dit uitvoerig getest met een grote groep bestuurders op het lab van de Universiteit Twente.

Logo's RES Twente, Fraunhofer, University of Twente

Fase 2: Allocation

dé tool voor programmering van de RES

Recentelijk hebben wij de Allocation app ontwikkeld. Deze gaat een stap verder, waarbij het elektriciteitsnet en zijn onderstations nauwkeuriger zijn gemodelleerd. Alle potentiële duurzame-energieprojecten vormen de basis, welke door de  app worden gealloceerd aan de hand van de ambitie die de gebruiker invoert. De app houdt bij of een dergelijk project past op het netwerk, waarbij ook rekening wordt gehouden met een opgegeven prioriteitsvolgorde. Direct inzichtelijk is de capaciteiten van alle onderstations, de opwek en de energiemix wind/zon met de daarbijhorende kosten.
Door hiermee te puzzelen kan er makkelijker een optimum worden bereikt tussen kosten, efficientie en capaciteit.

De app wordt momenteel ingezet voor de RES Achterhoek, met medewerking van Liander mede gefinancierd door de provincie Gelderland.

Logo RES Achterhoek

Fase 3: Monitoring

houd de planning bij en anticipeer

Momenteel zijn we bezig met het concept van de Monitoring app, een waardevolle toevoeging aan de serie. Deze app houdt de status bij van alle geprogrammeerde projecten (denk aan vergunningen,  financiëring, realisatie) en zet dit af tegen de planning. Zo worden afwijkingen direct inzichtelijk en kan daar tijdig op geanticipeerd worden.

Ook kan dit teruggekoppeld worden aan de Allocation app, waardoor het mogelijk is om op elk moment en bijgewerkte programmering te realiseren.

Meer weten over de Energizer Toolkit?

Voor wie zijn onze apps?

Bestuurders

Onze apps zijn in eerste instantie gemaakt voor bestuurders. Dit is ten slotte de groep die impactvolle besluiten moet maken. Maar hier is verstand van veel zaken van nodig, en niet elke bestuurder heeft tijd zich overal in te verdiepen en elk rapport of elke spreadsheet helemaal door te spitten. Onze apps geven hen het inzicht dat zij nodig hebben, en kunnen ingezet worden om discussies binnen een stuurgroep te ondersteunen.

Bestuurders
Groep diverse mensen

Inwoners

Omdat het eigenlijk gaat om een communicatiemiddel, zijn onze apps ook uitstekend geschikt voor het betrekken van inwoners (burgerparticipatie). Zo kan men zelf met scenario’s spelen en een beter beeld krijgen van de complexiteit van het systeem. Hierdoor kan ook een groter draagvlak worden gecreëerd.

Infrastructuurbeheerders

Ook voor beheerders van infrastructuur (bijvoorbeeld de netbeheerder) kunnen onze apps van toegevoegde waarde zijn. Zo kan er een indicatie worden gemaakt van de huidige bezettingsgraad en wat de gevolgen (en kosten) zijn voor infra. Dit maakt het makkelijker om te sturen op een efficiënter systeem met minimale kosten.

Werken aan het net en installeren zonnepanelen

"Doordat ze zelf met windmolens of zonnepanelen schuiven, zien wethouders in één oogopslag wat dat voor gevolgen heeft."

– Rein Jonkhans van RES Twente